& Kosa

Address:
Mesnička ul. 5, Zagreb Salon se nalazi na kraju dvorišta desno.