MENU

Great Lengths Keratin

GREAT LENGTHS KERATIN

Patentirana metoda povezivanja Great Lengths temelji se na najvišoj tehnici. Keratin se sastoji od komponenata polimera, koje su u molekularnoj strukturi vrlo slične prirodnoj kosu i poštuju svojstva kose. Kada je kosa mokra, ona se rasteže, kada je suha povlaći se u svoje prirodno stanje. Naš keratin reagira kao naša prirodna kosa i nježno je podupire bez da joj šteti. Keratin je tako dizajniran da je kompatibilan sa elementima kao što su vrućina, voda i sunčeva svjetlost. Vaši produžeci kose drže toliko dugo, dok jih ne date odstraniti.

Ostali polimeri ne reagiraju kao ljudska kosa. Kroz tretman spoj se ošteti i kosa ispada. U dnevnom ophođenju čvrstoća se pogoršava i kosa poćinje ispadati.

  Great Lengths keratin                                                                                                         ostali sintetični polimeri

gl keratin 1 gl keratin 2 gl keratin 3