MENU

O nama

Vaši snovi se ostvaruju! great lengths nepi

Od vizije do genijalnog proboja. 1991 godine razvio se je sistem obzirnog pričvršćivanja gotovih pramenova na prirodnu kosu. Sa tzv. «ljuskastim povezivanjem» trčećim je korakom nadmašio sve do tada uobičajene metode produljivanja kose. Od početka su u prvom planu bili zadovoljstvo mušterija i najveća kvaliteta proizvoda. Poticaj je bio prepoznati potrebe mušterija kako bi bili u stanju ostvariti željene snove. 

Nakon što je 1992 u Rimu osnovano novo poduzeće, prošlo je samo nekoliko godina dok Great Lengths nije imao položaj vodećeg ponuđača sistema produljivanja i zgušnjavanja kose diljem svijeta. Nakon toga je 1995 usred brežuljaka jugo-istočne Štajerske otvorena podružnica za cijelo njemačko govorno područje. Sistem «Ultrasonic 5000» je uskoro bio predmet razgovora cijelog svijeta. Povodom desetogodišnje obljetnice tvrtke u Rimu Great Lengths je doduše postavio posve nova mjerila: AIR PRESSURE! Ovaj cjeloviti sistem uvjerio je i uvjerava bezbroj mušterija i salona u najkraćem vremenu.

Stručnjaci diljem svijeta. U prvih par godina pridobili smo oko 150 frizera partnera, tako da se danas možete obratiti jednom od oko 30.000 salona diljem svijeta, kako biste uživali u tim sistemima. Bilo u Južnoj Africi ili Skandinaviji, u Australiji ili Americi, oko 500.000 mušterija godišnje se da uljepšati s kvalitativno visoko vrijednom kosom. I to naravno samo od strane obrazovanih stručnjaka, jer prije nego što frizer smije uzeti Great Lengths u svoju ponudu, prolazi strogi program izobrazbe. Tako se kvaliteta jamči diljem svijeta i garantira se trajno zadovoljstvo naših mušterija.

Danas je Great Lengths zastupljen u više od 60 zemalja diljem svijeta. Vrhunski frizeri u Engleskoj, Italiji, Francuskoj, Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, Skandinaviji, Nizozemskoj, Belgiji, Grčkoj, Španjolskoj, Portugalu, Luksemburgu, SAD-u, Kanadi, Brazilu, Australiji, Novom Zelandu, Rusiji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji, Mađarskoj, Hong Kongu, Ujedinjenim Emiratima, Karibiku, Japanu, Meksiku i mnoge druge države nude Great Lengths s rastućim uspjehom.